Samenwerking

Electro-acupuncturist R.J.F.M. van der Putten
Iedere woensdag is de heer R.J.F.M. van der Putten aanwezig.
Rathera Additief Diagnose en Therapie Systeem bestaat uit elektro-acupunctuur diagnose en -therapie door onder andere de Rathera Elektro-acupuntuur.
Het is een veilige en pijnloze methode om klachten te verhelpen en te voorkomen.
De behandelwijze is gebaseerd op kennis van homeopathie, acupunctuur en reguliere geneeskunde. Behandeling is zinvol als het lichaam zelf niet (meer) in staat is de klachten te verhelpen.
Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u hem telefonisch bereiken op 0174-296777 of
06-46706676.

Slaapfysio
Het ontstaan van slaapfysio heeft te maken met het grijze gebied aan kennis, namelijk de nacht, voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten, mensendieck therapeuten en beddenspecialisten. Enerzijds kan een therapeut moeilijk advies geven aan de patiënt zonder een duidelijk beeld van het slaapgedrag. Anderzijds is het lastig als beddenspecialist advies te geven bij een persoon met specifieke lichamelijke klachten. Om dit grijze gebied weg te nemen is de slaapID-sensor ontwikkelt die nauwkeurig laat zien hoe het slaapgedrag van patiënt of consument is. Met deze resultaten geeft slaapfysio advies richting een goede houding en beweging en hoe deze te realiseren.
Meer weten klik hier.